Sumama lang siya dahil barkada niya pero may balak pala sa kanya - expressradio.ru